Foreningen / Bestyrelsen

Bestyrelsen

  Bestyrelsen     
 Formand Jytte Dalsgaard    
 Næstformand Birte Gjørtz    
 Kasserer Kirsten Christensen    
 Sekretær Karen Margrethe Andersen    
       
 Øvrige medlemmer Pelse Asboe    
  Lis Fristed Keiding    
       
 Suppleanter Gitte Rames    
  Lis Friis Korsbjerg    
  Karen Thomsen