Foreningen / April 2018

April 2018

Onsdag den 26. april 2017 kl. 19.30.
 

Anne Sofie Overgaard arbejder kunstnerisk med udgangspunkt i vævning.
Hun er uddannet kunstner fra Det Jyske Kunstakademi og fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen.

Hun siger selv om vævning:
'For mig har der altid været noget overdådigt og overvældende over gobeliner, jeg har altid følt mig meget draget af dem, som om de indeholdt en form for støvet sandhed. Derfor har vævning som medium en tyngde, som er rigtig spændende at arbejde med i forhold til at udforske tidslighed og fortælleformer. Vævningen har også en dobbelthed, fordi det er forbundet med det maskinelle og industrielle. Det er spændende, hvordan mekaniseringen af væven har påvirket udviklingen af computeren, mens computerteknologien i dag omformer vævningen. På den måde er der en sammenhæng mellem det digitale og vævningen, som kommer til udtryk i den her pixelerede billeddannelse.
og videre om sin egen brug af vævning
Jeg ser væven som en tidsmaskine, i den sammenvæver jeg de vandrette og lodrette tråde og bryder det lineære perspektiv i forskellige bløde og stoflige lag, mønstre og figurationer.
Jeg opfatter vævning som en udtryksform på lige fod med fx maleri og performance, og der er i samtidskunsten en tendens til at gribe fat i mere klassiske håndværk. Vævningen er et meget langsom medium, som har en tyngde og nærvær, så det er en meget god kontrast til vores flygtige digitale verden. Det er en af grundene til, at jeg finder det relevant at arbejde med vævning i samtidskunsten. Og så er der også ved at ske en udvikling af tekstilkunsten, hvor det tekstile ikke entydigt er forbundet med det feminine og hverdagsagtige.’
På spørgsmålet: 'I hvor høj grad peger din kunst bagud, og i hvor høj grad afspejler den sin samtid? svarer Anne Sofie:
'Den kigger ret meget tilbage, men jeg arbejder i øjeblikket på at kigge mere fremad og forbinde det digitale og håndarbejdet. Jeg har arbejdet en del med historiske motiver, både i Propaganda-værkerne og i nogle tidligere værker, der handlede om væve-værkstedet i Bauhaus. Jeg har læst en del af filosoffen Gilles Deleuze på det seneste. Han har et begreb om 'folden', der skaber forbindelser mellem fortid og fremtid i et større kosmologisk perspektiv. Fortid og fremtid bølger frem og tilbage og påvirker hinanden.’
Se mere på: annesofieovergaard.dk/