Foreningen / Bestyrelsen

Bestyrelsen

  Bestyrelsen 2018 - 2019    
 Formand Pelse Asboe    
 Næstformand Lis Fristed Keiding    
 Kasserer Kirsten Christensen    
 Sekretær Birte Gjørtz    
       
 Øvrige medlemmer Jytte Dalsgaard    
  Karen Thomsen    
  Rikke Lyng Christensen    
 Suppleanter Karen Margrethe Andersen    
  Gitte Rames